Uwaga! Rowerzyści na drodze – zasady ruchu drogowego

| kategoria: porady

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Zacznijmy od podstaw, czyli prawidłowego i obowiązkowego wyposażenia roweru. Każdy rowerzysta powinien posiadać działające oświetlenie. Z przodu powinno to być pozycyjne białe lub żółte światło selektywne, dopuszczane jest także migające. Natomiast z tyłu powinniśmy mieć jedno światło odblaskowe w kolorze czerwonym o innym kształcie niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne również w kolorze czerwonym. Oprócz świateł do obowiązkowego wyposażenia roweru zalicza się przynajmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Rowerem po chodniku?

Istnieje kilka wyjątków, w których rowerzysta może poruszać się po chodniku. Zacznijmy jednak od ogólnych zasad, według których rowerzyści powinni się poruszać. Przede wszystkim rowerzysta obowiązany jest do poruszania się po drodze dla rowerów lub po pasie ruchu dla rowerów jeśli wyznaczone są w kierunku, w którym się porusza lub chce skręcić. Powinien również ustępować miejsca pieszym na drodze dla rowerów oraz pieszych. Jeśli nie ma drogi wyznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać z powodu np. remontu wtedy rowerzysta powinien poruszać się poboczem. Jeśli nie nadaje się ono do jazdy w takim przypadku może poruszać się po jezdni jak najbliżej prawej krawędzi. Oczywiście przepisy ruchu drogowego zabraniają poruszania się rowerów po drogach ekspresowych oraz autostradach. Przejdźmy do naszych wyjątków kiedy to rowerzysta może poruszać się po chodniku. Gdy:

 • opiekuje się osobą do 10 roku życia kierującą rowerem
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch samochodów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni

Rowerzysta poruszający się po chodniku lub drogi dla pieszych zobowiązany jest do jazdy powoli, zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia miejsca pieszym.

na foteliku

Dziecko na rowerze

Bezpieczeństwo naszych dzieci powinno być priorytetem. Według obowiązującego prawa dzieci poniżej 10 roku życia mogą poruszać się na rowerze tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jeśli mówimy o dzieciach młodszych do 7 roku życia to może być ono przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone w dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub w przyczepie rowerowej. Dzieci do 7 roku życia mogą przewozić osoby, które ukończyły 17 lat. Jeśli chodzi o dzieci, które ukończyły 10 lat, a nie są pełnoletnie to do samodzielnego poruszania się na rowerze potrzebna jest im karta rowerowa.

Jazda rowerem w słuchawkach

Wiele osób uważa, że rowerzyści uczestniczący w ruchu drogowym z założonymi słuchawkami popełniają wykroczenie. Jest to jednak nie prawda. To tak jakby ktoś powiedział, że pieszy idący po chodniku w słuchawkach popełniał wykroczenie, a jemu przecież nikt tego nie zarzuca, chociaż jest takim samym uczestnikiem ruchu jak rowerzysta. Tak więc rowerzysta może jechać z założonymi słuchawkami. Musi on jednak pamiętać, by nie słuchać muzyki zbyt głośnie tak, aby nie stracić kontaktu z otoczeniem i w ten sposób nie stworzyć niebezpieczeństwa lub zagrożenia.

Rowerzysta vs pieszy

Do konfliktów między tymi dwiema grupami nie dochodzi aż tak często. Rzadko bowiem się zdarza, żeby jakiś rowerzysta zderzył się z pieszym, chociaż dochodzi do takich sytuacji. Przede wszystkim rowerzysta zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien ustąpić pierwsza pieszemu, który już na nim jest. W przypadku przejść dla pieszych, rowerzystów tak samo jak kierowców samochodów czy jednośladów obowiązuje zakaz wyprzedzania na i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Rowerzysta nie może też omijać samochodu, który zatrzymał się, by przepuścić osobę na przejściu dla pieszych oraz jechać wzdłuż przejścia dla pieszych.

Rowerzysta vs samochód

Spotkania rowerzystów z kierowcami samochodów niejednokrotnie wzbudzają wiele negatywnych emocji. Przy wypadkach z udziałem właśnie rowerzystów dochodzi do konfliktów kto miał pierwszeństwo i kto jest winnym w zaistniałej sytuacji. Przedstawiamy kilka zapisów z kodeksu ruchu drogowego, które mówią kiedy to kierowca samochodu powinien respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzysty.

 • zbliżając się do przejazdu dla rowerów kierowca powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który znajduje się na przejeździe
 • skręcając w drogę poprzeczną kierowca powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić
 • przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzyście
 • kierowcy samochodu zabrania się wyprzedzania pojazdu na i bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany
 • podczas wyprzedzania roweru kierowca zobowiązany jest do trzymania odstępu nie mniejszego niż jeden metr
zakaz jazdy rowerem

Zakazy dla rowerzystów

Taj jak inni uczestnicy ruchu drogowego rowerzyści muszą przestrzegać obowiązujących przepisów. Do zakazów należy między innymi:

 • jazda po jezdni obok innego uczestnika ruchu, wyjątkiem jest sytuacja gdy nie utrudniamy poruszania się innym uczestnikom ruchu i nie stwarzamy zagrożenia ruchu drogowego
 • czepianie się innych pojazdów
 • jazda bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką oraz bez trzymania nóg na pedałach
 • kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu oraz po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce

Przepisy dla rowerzystów

Jednym z dość przyjemnych dla rowerzystów jest przepis, który pozwala im na wyprzedzanie samochodów z prawej. Takiego manewru można dokonać tylko i wyłącznie gdy auta stoją w korku lub mozolnie się w nim poruszają. Dodatkowo rowerzysta może jechać środkiem pasa ruchu drogowego gdy zbliża się do skrzyżowania lub gdy przez nie przejeżdża o ile pas ten służy do jazdy w więcej niż jednym kierunku.

Rowerzysta i mandat?

Oczywiście! Jak każdy uczestnik ruchu również rowerzysta może otrzymać mandat. Za co i jaka może być jego wysokość? Przedstawiamy Wam zbiór mandatów, jakie może otrzymać:

 • naruszenie obowiązku przewożenia dziecka do lat siedmiu na dodatkowym siodełku – 50 zł
 • kierowanie bez uprawnienia rowerem i wózkiem rowerowym – 100 zł
 • nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł
 • nieopuszczenie śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł
 • naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu – 100 zł
 • niestosowanie się do znaków C-13 (droga dla rowerów) oraz znaku STOP – 100 zł
 • zwalnianie lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej przyczyny na przejeździe dla rowerzystów – 100 zł
 • wjeżdżanie bezpośrednio przed jadący pojazd na przejeździe dla rowerzystów – 150 zł
 • naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu rowerowego, biegnących w kierunku jazdy rowerzysty – 50 zł
 • naruszenie zakazu poruszania się rowerem w ciągu pieszym – 50 zł
 • naruszenie zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 zł
 • utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł
 • jazda bez wymaganego wyposażenia – od 50 do 500 zł
 • jazda bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł
 • czepianie się pojazdów – 100 zł
 • przejazd na czerwonym świetle – 100 zł
 • wyprzedzanie rowerem innego roweru na zakręcie – 300 zł
 • hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – 150 zł
 • jazda w stanie po użyciu alkoholu – od 300 do 500 zł
 • jazda w stanie nietrzeźwości – 500 zł
droga dla rowerów

Jak widzicie rowerzystów także obowiązują przepisy ruchu drogowego i obie strony powinny być dla siebie wyrozumiałe i darzyć się wzajemnym szacunkiem. Należy też pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi i jak każdy możemy popełnić błąd dlatego zawsze zachowajmy szczególną ostrożność i przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jako pomoc drogowa z Koszalina nieraz wykonywaliśmy holowanie lub transport na lawecie samochodu, które zostało uszkodzone, ponieważ kierowca chciał uniknąć zderzenia z rowerzystą. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że znajomość prawa nie szkodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *